PREIS ANFRAGEN

Mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

Algemene vragen

 
Alle documenten van Lutz-Jesco beginnen met het letterduo „LJ“. Het inhoudssymbool bestaat ook uit twee letters welke betekenen:

  • BA or BW = Bedieningsvoorschrift
  • BB = Bijlage
  • PI = Productinformatie
  • MB = Maatblad
  • ET = Onderdelenblad
  • SD = Speciale Documentatie
  • P = Brochure

Wat betekent „Matchcode“? 
Alle Lutz-Jesco producten zijn geclassificeerd volgens een productsleutel. Met behulp van een Matchcode-Tabel kunnen zo de functies en de eigenschappen gedetailleerd uitgelezen worden. De Matchcode-Tabellen zijn opgenomen in de prijslijst van Lutz-Jesco.

Ik zou graag online een aanbieding krijgen 
Vul het productaanvraag formulier Online-Productaanvraag-Formulier in. Onze verkoopmedewerkers nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Doseerpompen

Selectiewijzer voor Doseerpompen 
De diversen toepassingen met vloeistoffen maar ook leidingen geven een veelvoud aan mogelijkheden bij de keuze van materialen, aandrijving, capaciteit en aansturing van doseerpompen. De keuzehulp voor doseerpompen is een leidraad voor de hoeveelheid opties en functies.

Selectiewijzer Toebehoren voor doseerpompen 
Voor optimale dosering van vloeistof zijn naast de juiste doseerpomp ook de goede keuze binnen de veelheid aan toebehoren in de doseerleidingen belangrijk. Een overzicht van de mogelijkheden en hulpmiddelen voor een succesvolle en constante dosering wordt gegeven in dit overzicht.

Hoe verloopt de externe aansturing van een Motor-Membraandoseerpomp MEMDOS DX? 
De DX stuureenheid van de MEMDOS DX beschikt over een digitale impulsuitgang welke door een willekeurig stuursignaal, bijvoorbeeld een TOPAX regelaar of PLC-systeem, aangestuurd kan worden. De externe sturing over een aan-/uitschakelaar schakelt de DX-sturing kortstondig zonder stroom en is daarom niet mogelijk.

Chloorgasdosering

Welke producten zijn nodig voor de chloorgasruimte? 
Een behulpzaam overzicht over de DIN bepaalde installatie van een chloorgasruimte onder vacuum-veiligheidseisen geeft korte informatie over de chloorgastechniek.

Welke componenten worden bij een grote gasinstallatie toegepast? 
Een behulpzaam overzicht over de DIN bepaalde installatie van een chloorgasruimte onder vacuum-veiligheidseisen geeft korte informatie over de chloorgastechniek in grote installaties.

Meet- en Regeltechniek

Hoe wordt een RS-485 Netwerk voor verbinding van een TOPAX Regelaar op een PC tot stand gebracht? 
Het installeren van een netwerk wordt uitvoerig beschreven in de bedieningshandleidingen van de TOPAX Regelaars en in het handboek van de TopView Software beschreven.

Testversion van TopView of TopReader Software beschikbaar? 
De TopView Mini versie voor visualisering van de TOPAX regelaars op een PC is met behulp van een versimpelde versie TopView te downloaden. De TopReader Software voor het uitlezen van de geheugenkaart van de TOPAX DX is ook als downloadbestand beschikbaar.

Chemiecentrifugaalpompen

Hoe kies ik een pomp uit ? 
Voor de optimale keuze met betrekking tot de bestendigheide en hoogbelastbare chemiecentrifugaalpompen voor het verpompen van agressieve vloeistoffen is de selectiehulp een zekere basis voor de planning en het aanschaffen van een pomp.

Desinfectie

Op welke parameters dient gelet te worden bij het bepalen van een desinfectiesysteem met chloordioxide?
Ter ondersteuning van planners en gebruikers van Lutz-Jesco EASYZON Chloordioxide-systemen bestaan de checklijsten EASYZON en EASYZON Meet- en Regeltechniek. Deze zijn als PDF bestand vrij beschikbaar te downloaden als hulpmiddel bij het uitkiezen van het juiste systeem.

Doorstroom Zoutelectrolyse

Wat maakt het systeem SALT-WATER-LIGHT zo milieuvriendelijk ? 
SALT-WATER-LIGHT is een desinfectiesysteem voor zwembaden. Daarbij wordt het in het zwembadwater opgeloste zout (NaCl) tijdens de circulatie door middel van electrolyse in chloorverbindingen omgezet. Het voor desinfectie noodzakelijke chloor vormt zich direct in het water. Toevoegingen zoals chloorgas en chloorbleekloog ontbreken daarom en hoeven dan ook niet opgeslagen te worden als gebruik gemaakt wordt van dit Technopool-systeem.

Is deze techniek alleen geschikt voor openbare en grote baden ? 
Nee, zeker niet. Het kleinste systeem is geschikt voor badafmetingen tussen 10 en 50 m2. Er is alleen een circulatiepunt en filter-unit nodig maar dit is standaard voor een zwembadsysteem.