PREIS ANFRAGEN

Mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

Behandeling van afvalwater

Naast het filteren, zeven en scheiden van afvalwater behoort een gecontroleerde procedure van chemische processen voor het verrichten van verdere stappen op het gebied van reiniging van industrieel en municipaal afvalwater..meer

Scheiding van afvalwater

Oliehoudend afvalwater wordt met behulp van speciale technieken omgezet in olie-water-emulsies en in de desbetreffende fases gescheiden. Voor een effectieve behandeling en scheiding van de emulsies... meer

 

Dosering in voedingsmiddelenindustrie

Voordat er van het bier door de consument genoten kan worden, doorloopt het tijdens de bereiding een serie van nauwkeurig aangestuurde microbiologische en fysische processen zoals gisting en rijping. Hierbij ontstaan zwevende... meer

Dosering van reinigingsmiddel

Om in autowasstraten bij iedere wasbeurt bij voorkeur milieuvriendelijk te werken, moet de dosering van de chemische toevoeging exact zijn Voor deze toepassing worden in de technische installaties van wasstraten de Lutz-Jesco... meer

Conditioneren van ketelvoedingswater

Dampketels staan continu onder hoge druk en temperatuur. Het ketelvoedingswater moet daarom in een optimaal chemisch evenwicht blijven om aantasting van de ketelapparatuur te vermijden. Daarbij werken de van het verdampte water... meer

Rondpompen van zoutwater

Om een zeebiotoop met de benodigde levensvoorwaarden daarin te creëren, moeten de waterkwaliteit en de samenstelling van het rif overeenkomen. Voordat het drinkwater als zeewater gebruikt kan... meer

Voorkomen van corrosie 

Tijdens het opvullen en navullen van een warmwatersysteem ontstaat er een gedwongen zuurstofintreding. Zelfs met het ontluchten van het systeem blijven er nog luchtbellen of luchtzakken in een sterk... meer

Dosering in warmtewerken

In warmtewerken welke met ketels voor zware olie zijn uitgevoerd, wordt met het reduceren van de emissiewaarde actieve milieubescherming bedreven. Via een stuursignaal uit een online lopende meting worden de... meer

Bijmenging van additieven

Voor de fabricage van verschillende soorten papier worden in de papierindustrie diverse additieven aan het basis celmateriaal toegevoegd. Lutz-Jesco Doseerapparatuur verpompt daarbij gecontroleerd witmaker, waterstofperoxide... meer

Behandeling van chemisch afvalwater

In een speciaal ontwikkelde bedrijfsvoering wordt afvalwater behandeld door toevoegingen van oxidatiemiddelen, katalysatoren en geconcentreerd zwavelzuur (96%-ig) chemisch geoxideerd en voorbereid voor de... meer